วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ร่วมวันครู ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ...
อ่านเพิ่มเติม

วันครู ศูนย์พัฒนาคุุณภาพการศึกษาเครือข่ายลุ่มน้ำพอง

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร่วมวันครู ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ำพอง โดย ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้ ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ค่ายลูกเสือเสาวณีย์ จ.นครราชสีมา

วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ครู ผูับริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ นำนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม

กีฬาภายใน “โคกดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "โคกดินแดงเกมส์" ครั้งที่ 24 ป ...
อ่านเพิ่มเติม

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และ วันปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 (ปีกุน) ป ...
อ่านเพิ่มเติม

งานอุ่นไอรักคลายความหนาว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปร ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม 2561 ครูสุรศักดิ์ น้อยราช นำนักเรียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด​ ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแ ...
อ่านเพิ่มเติม

รับการแนะแนวจาก​ K-TECH

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการแนะแนวเข้สศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น​ (K-TECH) ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีผูกเสี่ยวงานเทสกาลไหมนานาชาติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์  ร่วมพิธีผูกเสี่ยว ในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกา ...
อ่านเพิ่มเติม

รับการติดตามการบริหารงานพัสดุจากหน่วยงานต้นสังกัด

วันที 6 ธันวาคม 2561    ฝ่ายบริหรงานทั่วไป โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ รับการติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุ  จากกองพัสดุและทรัพย์สิน  จากหน่วยง ...
อ่านเพิ่มเติม

วันพ่อแห่งชาติ 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร  เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 221 ปี

28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมฟ้อนรำ  พิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 221 ปี ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อห ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...