อบรมพอเพียง

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ในวันที่ 3 มีนาคม ...

รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม…)

ปัจฉิมนิเทศ 2560

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม…)

ขอนแก่นมาราธอน 2018

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมขอนแก่นมาราธอน 2018 (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมวันครู

กิจกรรมวันครูครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2560 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2560

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบ...

รำบวงสรวงศาลหลักเมือง

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2560

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม (เพิ่มเติม…)