โครงการอบรมปฏิบัติธรรม 2561

นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการ นายบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการ นายบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยา ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการ นายบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ร่วมกับหน่วยงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ …

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดโนนสระบัว ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนโ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันภาษาไทย

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผ ...
อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขัน Thailand Green Mech 2018

นายบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Green Mech Con ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...