ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนโ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันภาษาไทย

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผ ...
อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขัน Thailand Green Mech 2018

นายบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Green Mech Con ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผ ...
อ่านเพิ่มเติม

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้สมัคร 3 คน คือ 1. นายธนัฐพงษ์  วงษ์สุวรรณ 2. ...
อ่านเพิ่มเติม

ปลูกป่าให้โคกหินลาด

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าให้โคกหินลาด ในวันที่6 มิถุนายน 2561  อำเภอน้ำพอง จังหว ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำนักเรียนกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และฟังเทศน์ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดโนนสระ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...