อบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4-5 เมษายน 2562 ผุ้บริหาร ครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนสังกัดดองค์การบร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนโคกส ...
อ่านเพิ่มเติม

รับการนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานวิชาการ​ ของสถานศึกษา​

วันที่ 13​ กุมภาพันธ์​ 2562​ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์​ รับการนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานวิชาการ​ ของสถานศึกษา​ ประจำปีการศึกษา 2561 จากหน่วยงานต้นสั ...
อ่านเพิ่มเติม

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ร่วมวันครู ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายมนต์ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...