รับการติดตามการบริหารงานพัสดุจากหน่วยงานต้นสังกัด

วันที 6 ธันวาคม 2561    ฝ่ายบริหรงานทั่วไป โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ รับการติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุ  จากกองพัสดุและทรัพย์สิน  จากหน่วยง ...
อ่านเพิ่มเติม

วันพ่อแห่งชาติ 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร  เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 221 ปี

28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมฟ้อนรำ  พิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 221 ปี ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อห ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานประเพณีผูกเสี่ยว คุ้มวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2561  ผู้บริหารโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์ก ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

28 พฤศจิกายน 2561  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและเนตรนารี  โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำล ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561  โดยร่วมกับฝ่ายสา ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับครูต่างชาติ Mr.Albert devon

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมต้อนรับครูต่างชาติ Mr.Albert devon  ชาวอังกฤษ ครูอาสาสมัครแลกเปลี่ยน ซึ่งได้แนะนำตัวในกิจกรรมหน้าเ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาดูงาน การจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ...
อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

22 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  จัด ประชุม สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561

21 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายปกครอง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และแนะนำบุคลากรใหม่ ได้แก่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น

16 พฤศจิกายน 2561  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ เข้าร่วมการ ประชุมคระกรรมการการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับองค์กรปกครอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูโขง ณ วัดสีสปาวัน ตำบล ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...