[ประกาศรับสมัครครู]

ประกาศรับสมัครครู ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 อัตรา ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4-5 เมษายน 2562 ผุ้บริหาร ครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนสังกัดดองค์การบร ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...