อบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4-5 เมษายน 2562 ผุ้บริหาร ครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนสังกัดดองค์การบร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนโคกส ...
อ่านเพิ่มเติม

รับการนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานวิชาการ​ ของสถานศึกษา​

วันที่ 13​ กุมภาพันธ์​ 2562​ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์​ รับการนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานวิชาการ​ ของสถานศึกษา​ ประจำปีการศึกษา 2561 จากหน่วยงานต้นสั ...
อ่านเพิ่มเติม

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ร่วมวันครู ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายมนต์ ...
อ่านเพิ่มเติม

วันครู ศูนย์พัฒนาคุุณภาพการศึกษาเครือข่ายลุ่มน้ำพอง

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร่วมวันครู ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ำพอง โดย ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้ ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ค่ายลูกเสือเสาวณีย์ จ.นครราชสีมา

วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ครู ผูับริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ นำนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม

กีฬาภายใน “โคกดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "โคกดินแดงเกมส์" ครั้งที่ 24 ป ...
อ่านเพิ่มเติม

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และ วันปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 (ปีกุน) ป ...
อ่านเพิ่มเติม

งานอุ่นไอรักคลายความหนาว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปร ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม 2561 ครูสุรศักดิ์ น้อยราช นำนักเรียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด​ ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแ ...
อ่านเพิ่มเติม

รับการแนะแนวจาก​ K-TECH

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการแนะแนวเข้สศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น​ (K-TECH) ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...