ดาวน์โหลดไฟล์

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูปฐวี คชสีห์  ในโอกาสที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาจังหวัดมุกดาหารและได้

งานใหม่