วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ร่วมวันครู ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ร่วมวันครู ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ำพอง โดย ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ครู ผูับริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ นำนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และกิจกรรมรอบกองไฟภาคค่ำ ณ ค่ายลูกเสือเสาวณีย์ จ.นครราชสีมา...

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "โคกดินแดงเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ณ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โดยได้รับเกียรติสนับสนุนเงินรางวัลจาก นายพรชัย ปัญสังกา ตำแหน่ง เลขานุการท่าน สจ.มนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ และจากห้างร้านต่างๆ และมีท่านผู้อ...

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และ วันปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 (ปีกุน) ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของซานตาคลอสน้อย กิจกรรมร้องเพลงเข้าจังหวะ จับสลากแลกของขวัญ และแจกเงินรางวัลปีใหม่ ณ หอประชุม โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โดยมีท่านผู้อำนวยการวิบูลรัตน์ บุษราคัม ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน...

วันที่ 25  ธันวาคม  2561  นางวิบูลรัตน์  บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2562  ภายใต้งานฤดูหนาว  “อุ่นไอรัก คลายความหนาว  สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”  ครั้งที่ 2  ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังวัดขอนแก่น  ณ  พระลานพระราชวังสวนดุสิต&n...

วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม 2561   ครูสุรศักดิ์  น้อยราช นำนักเรียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด​  ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ​ ค่ายลูกเสือเชิงอนุรักษ์ชั่วคราวโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น  ...

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการแนะแนวเข้สศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น​ (K-TECH)  ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์...

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์  ร่วมพิธีผูกเสี่ยว ในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี 2561  เพื่อสืบสานประเพณีผูกเสี่ยวเมืองขอนแก่น ณ คุ้มวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น...