โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561รอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  จั...

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

โดยมีผู้สมัคร 3 คน คือ

1. นายธนัฐพงษ์  วงษ์สุวรรณ
2. นายสันติ  เครือแวงมน
3. นายสิทธิชัย   คำอ้อ

 

ผลการเลือกตั้ง นายธนัฐพงษ์  วงษ์สุวรรณ  ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าให้โคกหินลาด ในวันที่6 มิถุนายน 2561  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำนักเรียนกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และฟังเทศน์ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดโนนสระบัว ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพั...

 

 ...