โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการบริหารของ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส(Christmas Days) บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขสนุกสนาน มีการแสดงมากมาย เช่น ร้องเพลงประสานเสียง ประกวดร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าทำกล้าแสดงออก ณ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ในว...