กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีท่านนายกพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี