รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร

หรือสอบถามรายละเอียดผ่านเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/KhoksongprachasanSchool